06 Qershor 2021, Vushtrri

06 Qershor 2021, FushëKosovë

06 Qershor 2021, Mitrovicë

06 Qershor 2021, Vushtrri

06 Qershor 2021, Gjilan

06 Qershor 2021, Prizren

06 Qershor 2021, Pejë

06 Qershor 2021, Lipjan

06 Qershor 2021, Skenderaj

06 Qershor 2021, Ferizaj

06 Qershor 2020

06 Qershor 2021

06 Qershor 2021

06 Qershor 2021

22 Qershor 2020, Mitrovice

22 Qershor 2020, Mitrovice

06-09 Korrik 2020 Vushtrri

02-03 Korrik 2020, Prizren

04-05 Korrik 2020, Gjilan

07-08 Korrik 2020, Vushtrri

9-10 Korrik 2020, Gjakovë

09-10 Korrik 2020, Gjakovë

11-12 Korrik 2020, Skenderaj

14-15 Korrik 2020, Lipjan

20-21 Qershor 2020, Mitrovicë

23-24 Qershor 2020, QKUK

25 Qershor 2020, Fushekosove

27-28 Qershor 2020, Peje

29 Qershor - 1 Korrik 2020, Ferizaj