Ne gjithashtu prodhojmë për brendet tjera. Përmes formularit të mëposhtëm ju mund të zgjedhni produktet dhe shijet e dëshiruara për brendin tuaj privat.

COMPANY NAME *
Company Web *
Company Location *
YOUR FULL NAME *
Phone *
Email *

Mini Waffer

Waffer Pack

Family Pack

Biscuit

Ground Biscuit

Biscuit with Vitamins

Ground Biscuits with Vitamins

Snack Peanut

Big Snack Peanut

Ringo Snack

Message