Copëza që e përmbushin lumturinë

Camel u themelua në 1991 në qytetin e Mitrovicës. Në fillim të kësaj ndërmarrje, kryesisht merremi me aktivitetin e shitjes, ndërsa për 12 vitet e fundit merrem vetëm me prodhim. Me mbi 50 të punësuar, Camel është tashmë një nga prodhuesit më të mirë në këtë fushë të prodhimit.

Nga dita e themelimit deri më sot, ka qëndruar mbi përkushtimin ndaj prodhimit, fokusin në nevojat e konsumatorëve, investimin e vazhdueshëm në pajisjet moderne të prodhimit, zhvillimin e resurseve njerëzore, dhe në përvojën e gjatë dhe zellin e punonjësve të saj. Camel tashmë është një ndër prodhuesit më serioz në këtë fushë prodhimtarie. “Camel” është një organizim dinamik, që kërkon përmirësim dhe rritje të pandërprerë. Ne synojmë prodhimin e produkteve cilësore vendore, duke kontribuar njëherësh edhe në mirëqenien sociale ndërmjet punësimit të sa më shumë punëtorëve vendorë.
iso haccp halal duaje hapines group
Icons made by Roundicons from www.flaticon.com