Qëllimet tona janë të punësojmë sa më shumë punëtorë dhe Kosova të ketë prodhimin e vet sa më shumë që të jetë e mundur. 

Camel u themelua në 1991 në qytetin e Mitrovicës. Në fillim të kësaj ndërmarrje, kryesisht merremi me aktivitetin e shitjes, ndërsa për 12 vitet e fundit merrem vetëm me prodhim. Me mbi 50 të punësuar, Camel është tashmë një nga prodhuesit më të mirë në këtë fushë të prodhimit.

Nga dita e themelimit deri më sot, ka qëndruar mbi përkushtimin ndaj prodhimit, fokusin në nevojat e konsumatorëve, investimin e vazhdueshëm në pajisjet moderne të prodhimit, zhvillimin e resurseve njerëzore, dhe në përvojën e gjatë dhe zellin e punonjësve të saj. Me mbi 30 të punësuar, “Camel” tashmë është një ndër prodhuesit më serioz në këtë fushë prodhimtarie. “Camel” është një organizim dinamik, që kërkon përmirësim dhe rritje të pandërprerë. Ne synojmë prodhimin e produkteve cilësore vendore, duke kontribuar njëherësh edhe në mirëqenien sociale ndërmjet punësimit të sa më shumë punëtorëve vendorë.
Icons made by Roundicons from www.flaticon.com