Ndiqeni një përmbledhje të projektit “On the Job Training Program” ( Programi për trajnimin në punë), i implementuar nga Klubi i Prodhuesve në bashkëpunim me USAID EMPOWER – në partneritet me SIDA, qëllimi i të cilit ishte zhvillimi i aftësive profesionale tek të rinjtë dhe rritja e mundësisë së punësimit të tyre. Komunat ku u implementua ky projekt ishin komuna e Gjilanit, Vitisë, Kaçanikut dhe Hanit të Elezit. Prej 251 kandidatëve të cilët ishin pjesë e trajnimit 131 prej tyre mbeten të punësuar në kompanitë ku edhe e mbajtën trajnimin. Këtyre 251 kandidatëve ju mundësua trajnimi tek 19 kompanitë partnere prodhuese të Klubit, të cilat i falënderojmë për bashkëpunimin. @Oxa Group, EURO ART Mobileria Flexograf, Fluidi Corporation, Sharrcem, @Euro-Plast, @Shpk,,3-TEX"-Gjilan, Shtëpia e Modës Menakon(Menakon Gjilan), Nikiterm SH.P.K Metal Industry, Euro Fisi Group, VINEX SH.P.K, Eurothesi Shpk, Gan Dizajn, Euro-Model official, Pilot Bike, @Reks, Mobileria Vali-As, @Shkodra Group, @EuroFisi-D, faleminderit që ju mundësuat trajnimin këtyre të rinjve në kompanitë e jauaj!
Kliko këtu